0971 076 888

Audi sắp bán ra phiên bản Q2 kéo dài

Trước đây, Audi đã từng phát đi thông báo rằng sẽ có một sản phẩm crossover được sản xuất để giới thiệu đến thị trường Mỹ trong những năm tới. Tuy nhiên, chính xác hơn, thị trường đang được cân nhắc nhắm tới chính là Trung Quốc với phiên bản kéo dài của Q2.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.